Mikä Mediaunioni on?

Mediaunioni MDU ry kokoaa yhteen viestintä- ja sitä lähellä olevilla aloilla työskentelevät ja aloilta eläköityneet toimihenkilöt.

Ote sääntöjen 2. §:stä:
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja toiminnallisesti viestintä- ja sitä lähellä olevilla aloilla työskentelevien ja alalta eläköityneiden toimihenkilöiden ammatillista yhteenkuuluvuutta, yhteistoimintaa ja virkistäytymistä sekä edistää viestintäalan tunnettuutta ja ammatillis-aatteellista toimintaa.

Vuonna 1909 perustettiin Suomen Faktoriliitto faktoreiden eli sen ajan kirjapainojen teknisten toimihenkilöiden ammatti- ja edunvalvontajärjestöksi. Nimi päätettiin muuttaa vuonna 1998 Mediaunioni MDUksi.

Ammatillinen edunvalvonta siirtyi Ammattiliitto Prohon MDUn 13 jäsenyhdistyksen liityttyä Pron jäsenyhdistyksiksi vuoden 2014 alussa, jolloin MDU otti suoriksi henkilöjäsenikseen kaikki entisten jäsenyhdistysten jäsenet. Työmarkkinoiden käytössä olevat ja seniorijäsenet säilyttivät oikeudet MDUn jäsenetuihin.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva yhdistyksen kokous. Se valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-12 jäsentä.

Puheenjohtaja on Pekka Teinilä, varapuheenjohtaja Kari Koivisto, sihteeri Jorma Suomi ja taloudenhoitaja Soile Lappalainen. Osa-aikaisena faktorina toimii Vesa Salmi.

Edunvalvonta Ammattiliitto Prossa

Kun ammatillinen edunvalvonta siirtyi Ammattiliitto Prohon 1.1.2014, samalla viestintäalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus muuttui Medialiiton (31.12.2016 asti Viestinnän Keskusliitto VKL) ja Pron väliseksi.

Prolla on yhdeksän aluekeskusta kautta maan. Niiden sopimusala-asiamiehet palvelevat työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Kaikista aluekeskuksista löytyy asiamies, joka hoitaa nimenomaan teknisten työehtosopimusta. Lisäksi keskustoimistossa työskentelee sopimusalavastaava. Yhdessä oman tes-neuvottelukunnan kanssa hän mm. neuvottelee työehtosopimuksesta ja erimielisyysasioista työnantajaliiton kanssa.