Mikä Mediaunioni on?

18.10.2021

Mediaunioni MDU ry kokoaa yhteen painetun viestinnän asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevät ja niistä eläköityneet toimihenkilöt.

Vuonna 1909 perustettiin Suomen Faktoriliitto faktoreiden eli sen ajan kirjapainojen teknisten toimihenkilöiden ammatti- ja edunvalvontajärjestöksi. Nimi päätettiin muuttaa vuonna 1998 Mediaunioni MDU:ksi.

Ammatillinen edunvalvonta siirtyi Ammattiliitto Prohon MDU:n 13 jäsenyhdistyksen liityttyä sen jäsenyhdistyksiksi 1.1.2014 alkaen, jolloin yhdistysten vaikutusmahdollisuudet MDU:n päätöksenteossa ja asema organisaatiossa päättyivät.

MDU otti suoriksi henkilöjäsenikseen kaikki entisten jäsenyhdistysten henkilöjäsenet. Työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet ja seniorijäsenet säilyttivät oikeudet MDU:n jäsenetuihin.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva yhdistyksen kokous. Se valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2–12 jäsentä.

Puheenjohtaja on Pekka Teinilä, varapuheenjohtaja Jukka Rautavaara, sihteeri Jorma Suomi ja taloudenhoitaja Ari Luoto. Osa-aikaisena yhdistysfaktorina toimii Erkki Hänninen.